Από την πρώτη παρουσίαση των ΙΚΑΡΙΔΩΝ στο Γκαζάρτε.
Copyright © Εκδόσεις Ωκεανός. All rights reserved.