Η Τρικυμία στο βιβλιοπωλείο το Θέμα στο Παγκράτι. Οκτώβριος 2016
Copyright © Εκδόσεις Ωκεανός. All rights reserved.