Η παρουσίαση της Τρικυμίας στη Θεσσαλονίκη, 7 Οκτωβρίου 2016
Copyright © Εκδόσεις Ωκεανός. All rights reserved.