Η παρουσίαση της Τρικυμίας στην Πάτρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016
Copyright © Εκδόσεις Ωκεανός. All rights reserved.