Μπιρόν Ιζαμπέλ

Η Ιζαμπέλ Μπιρόν είναι ερευνήτρια και ασχολείται πολλά χρόνια με τη έρευνα στον τομέα της αστρολογίας και της ψυχολογίας. 

Copyright © Εκδόσεις Ωκεανός. All rights reserved.