Μέσα από την αφήγηση της ζωής μιας χαρισματικής γυναίκας που
διέπρεψε στη χρυσή εποχή του Μυστρά, της Κλεόπας Παλαιολογίνας
Μαλατέστα, αναδύεται η ιστορία μιας ολόκληρης εποχής που προηγήθηκε
του κοσμοϊστορικού γεγονότος της ʼλωσης της Κωνσταντινούπολης.
   Με τη μυθιστορηματική αυτή βιογραφία της Κλεόπας –ιδωμένη από
πολλές οπτικές γωνίες, ανάλογα με τη θέση του εκάστοτε αυτόπτη μάρτυρα
που εξιστορεί την εμπειρία  που είχε μαζί της– ο αναγνώστης μπορεί να παρακολουθήσει
ανάγλυφη την ιστορία του Μοριά κατά την εποχή της ανάδειξής του σε διεθνές κέντρο
πολιτισμού και πολιτικής, στη διάρκεια της πρώτης πεντηκονταετίας του15ου αιώνα.

Copyright © Εκδόσεις Ωκεανός. All rights reserved.